DUBROVAČKA REPUBLIKA U SPISIMA OSMANSKIH SULTANA S ANALITIČKIM INVENTAROM SULTANSKIH SPISA SERIJE ACTA TURCARUM DRŽAVNOG ARHIVA U DUBROVNIKU

Miović, Vesna. Dubrovačka Republika u spisima osmanskih sultana s analitičkim inventarom sultanskih spisa serije Acta Turcarum Državnog arhiva u Dubrovniku.

Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 2005.

Skip to content