Arhivski propisi

 

Zakoni:


Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18NN 98/19)


Pravilnici:


Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19)

 Pravilnik o korištenju javnog arhivskoga gradiva (NN 121/19)

 Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02106/07)

 Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)

 Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)


Uredsko poslovanje:


Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/21)

Skip to content