NOVOSTI

 • POVIJEST ARHIVA


 • Državni arhiv u Dubrovniku kao samostalna ustanova djeluje tek od 1920. godine, ali njegova povijest je znatno starija. Od najstarijih vremena Dubrovčani su shvatili potrebu čuvanja značajnih državnih isprava i spisa, a one najvrjednije pohranjivali su na posebno sigurno mjesto – u relikvijaru Katedrale sv. Marije, među moćima svetaca.

  Godinom utemeljenja Državnoga arhiva u Dubrovniku može se smatrati 1278., kada u Dubrovnik dolazi Tomasino de Savere, prvi školovani od države plaćeni notar – svjetovnjak, koji počinje voditi notarske i kancelarijske knjige.

 • Fondovi i zbirke


  • * više od 400 fondova i zbirki

  • * preko osam i po dužnih kilometara gradiva

  • * rukopisne i tiskane knjige dubrovačkih znanstvenika i književnika

  • * preko 100.000 samostalnih isprava fondova Dubrovačke Republike

  • * preko 7.000 uvezanih knjiga fondova Dubrovačke Republike

  • * zbirke starih zemljopisnih karata, fotografija...

LOKACIJA


Danas se Arhiv nalazi u Palači Sponza.
Godine 2002. osnovan je arhivski sabirni centar Metković-Opuzen-Ploče sa sjedištem u Metkoviću za prikupljanje i čuvanje arhivskoga gradiva na području Neretve, a 2011. godine otvoren je arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo za prikupljanje i čuvanje arhivskoga gradiva na području otoka Korčule, Lastova i dijela Pelješca, sa sjedištem u Žrnovu.

RADNO VRIJEME ČITAONICE


Otvorena je svakim radnim danom od 8.15 do 15.00 sati i subotom od 08.15 – 13.00. sati.