Upravno vijeće

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

▪ donosi program rada arhiva i nadzire njegovo izvršavanje▪usvaja financijski plan
▪ donosi izvješće o izvršenju programa rada DADU
▪ donosi izvješće o izvršavanju godišnjeg financijskog plana
▪ donosi statut DADU uz suglasnost osnivača
▪ daje osnivaču i ravnatelju DADU prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima i obavlja druge poslove određene zakonom ili statutom DADU

Sjednice Upravnog vijeća saziva, te njihovim radom predsjeda predsjednik Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je najmanje dva puta godišnje sazvati sjednicu Upravnog vijeća te svaki put kad se za to ukaže potreba. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća kad to od njega zatraži osnivač, najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća ili ravnatelj DADU.

Članovi upravnog vijeća:

▪ dr. sc. Stjepan Ćosić, predsjednik
▪ dr. sc. Ante Gverić, član
▪ Katarina Doršner dr. med., član
▪ dr. sc. Slavica Stojan , član
▪ Nikša Selmani, član

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

Skip to content