Naknade

Korištenje arhivskoga gradiva i obavijesnih pomagala je besplatno. Za izradu svih vrsta preslika ili uporabu tehničke opreme Arhivu se plaća naknada, prema važećem Cjeniku usluga Državnog arhiva u Dubrovniku.

Cjenik usluga DADU

Cjenik naknada za istraživanje DADU

Zahtjev za gradivom

Za korištenje arhivskoga gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili objavljivanje reprodukcija ili izvornoga arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje Arhiva.

Skip to content