Plan rada državnog arhiva u Dubrovniku za 2021. 

Plan rada državnog arhiva u Dubrovniku za 2020. 

Plan rada Državnog arhiva u Dubrovniku za 2019.

Strateški plan Državnog arhiva u Dubrovniku za razdoblje 2016-2019.

Plan rada Državnog arhiva u Dubrovniku za 2018