Stručno usavršavanje djelatnika u pismohranama

U čl. 8. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima  propisano je da su stvaratelji i imatelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva dužni odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane, po potrebi i djelatnika u pismohrani koji moraju imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama.

Program polaganja propisan je Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)

Ispit se polaže pred stručnim povjerenstvom u Hrvatskom državnom arhivu i područnim državnim arhivima (prema potrebi).

Više informacija

Skip to content