Arhivalija mjeseca

Originalna knjiga Matrikula Antunina

HR-DADU-48.1 Confraternitates, Matriculae, vol. 21, Matrikula Antunina Među najpoznatijim dubrovačkim bratovštinama ističe se bratovština sv. Antuna Opata (antunini).  Iz inicijalne religiozno-karitativne udruge prerasla je u stalešku udrugu elitnoga sloja dubrovačkog građanstva. Matrikula je simbolizirala i pravni ustroj bratovštine, slično kao što je, na višoj razini, dubrovački statut bio simbol državnog poretka i vlasteoske vlasti.

BULA PAPE BENEDIKTA VIII.

Papa Benedikt VIII. dodjeljuje nadbiskupski palij dubrovačkom (“epidauritanskom”) nadbiskupu Vitalu, utvrđujući njegovu jurisdikciju nad Zahumljem, Srbijom i Travunijom, te nad gradovima Kotorom, Barom i Ulcinjem.

“VIŠEGRADSKA POVELJA”

“Višegradska povelja”, ugovorna isprava ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika I., kojom utvrđuje vrhovnu vlast ugarsko-hrvatskih kraljeva nad Dubrovnikom kao gradom Dalmacije, uz uvijete koje je ugovorio s dubrovačkim poslanicima.

“PRIVILEGIUM NAVIGATIONIS AD PARTES ORIENTES” – DOZVOLA PLOVIDBE U ISTOČNE ZEMLJE

“Privilegium navigationis ad partes orientes” – dozvola plovidbe u istočne zemlje. Privilegij crkvenog koncila u Baselu kojim se dopušta Dubrovčanima slobodna plovidba i trgovanje sa svim zemljama Orijenta. Dopušteno im je prevoziti hodočasnike i robu u Svetu Zemlju, održavati veze s muslimanima, u njihovim zemljama podizati crkve i postavljati svoje konzule. Ovaj privilegij omogućio je […]

Skip to content