Vjesnik dalmatinskih arhiva – Poziv na suradnju

Državni arhivi u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru pokrenuli su prošle godine zajednički časopis Vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije. Časopis je izrastao nakon podrobnije analize u kojoj smo utvrdili da postoji prostor za ovakvu vrstu serijske periodičke publikacije s obzirom na iznimnu znanstvenu i stručnu bazu iz koje bi se mogli generirati kvalitetni sadržaji za časopis (državni arhivi, humanistički i informacijski studiji Sveučilišta u Zadru, humanistički studiji u Splitu i Dubrovniku, zavodi HAZU u Zadru, Splitu i Dubrovniku, muzeji te niz srodnih baštinskih institucija na području Dalmacije).

Časopis izlazi jednom godišnje i usmjeren je na objavu arhivskih izvora, arhivističke znanstvene i stručne teme te historiografske i druge znanstvene i stručne priloge iz povijesti Dalmacije. U časopisu se objavljuju neobjavljeni, kategorizirani znanstveni i stručni radovi, kao i rezultati istraživanja prethodno izloženi na znanstvenom skupu (što treba istaknuti u bilješci). U časopisu se objavljuju kao nekategorizirani radovi (na hrvatskom jeziku) prikazi drugih publikacija, izvješća te druge vrste prigodnih tekstova. Službeni jezik časopisa je hrvatski, a prihvaćaju se prilozi na talijanskom i engleskom jeziku. Članci objavljeni na hrvatskom jeziku redovito će biti opremljeni sažetkom na engleskom jeziku. Svi članci bit će podvrgnuti dvostrukim slijepim recenzijama

Pozivamo sve zainteresirane, a posebno istraživače u našim arhivima, da svojim znanstvenim i stručnim prilozima doprinesu ovome izdanju. U prilogu se nalaze Pozivno pismo i Upute suradnicima.

Pozivno pismo_VDA_2021

Upute suradnicima_VDA_2021 (revidirano 01.06.2021)

Skip to content