Vjesnik dalmatinskih arhiva 4/2023 izašao iz tiska i dostupan online

Vjesnik dalmatinskih arhiva – izvori i prilozi za povijest Dalmacije periodička je publikacija koju su 2020. godine pokrenuli Državni arhivi u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru. Namijenjena je objavljivanju priloga s područja arhivske teorije i prakse, historiografije i pomoćnih povijesnih znanosti, te priloga nastalih u okviru suvremenih informacijskih znanosti, koji se odnose na područje povijesne i današnje Dalmacije. Na uređivanju pojedinog broja arhivi se ciklički izmjenjuju.

Časopis izlazi jednom godišnje. U časopisu se objavljuju neobjavljeni, kategorizirani znanstveni i stručni radovi, a kao nekategorizirani radovi recenzije i prikazi publikacija, izvješća s konferencija i slično. Službeni jezik časopisa je hrvatski, a prihvaćaju se prilozi na engleskom i talijanskom jeziku.

Časopis omogućuje slobodan pristup objavljenim radovima na Portalu znanstvenih časopisa
Republike Hrvatske (Hrčak), a trenutno je indeksiran u Directory of Open Access Journals
(DOAJ) i European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) te u postupku evaluacije
za Scopus i Web of Science. 

Broj 4/2024 izašao je iz tiska a dostupan je i online. Više informacija možete doznati na:

https://vda.hr/index.php/vjesnik/issue/view/5

https://hrcak.srce.hr/broj/24317

Skip to content