Poziv na dostavu ponude

Predmet nabave je usluga izrade Projekta sanacije i troškovnika s opisom radova za objekt palaču Sponza na adresi Sv. Dominika 1, Dubrovnik, zemljišno knjižnih oznaka čest. zgr. 1854 i čest. zgr. 1855 z.k. ul. 1987, sve k.o. Dubrovnik.

Dokumentacija:

Poziv na dostavu ponude – Projekt sanacija Sponze

Odluka o izboru povjerenstva -javna nabava Projekt sanacija Sponze

Obrazac 2 – Troškovnik

Obrazac 3 – Ponudbeni list

Skip to content