Otvoren portal eKultura

U predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice 14. rujna 2023. godine obilježen je završetak višegodišnjega projekta e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske uz predstavljanje rezultata informacijskoga sustava digitalne kulturne baštine eKultura.

Riječ je o jedinstvenome sustavu u Hrvatskoj koji okuplja hrvatsku digitalnu kulturnu baštinu, osigurava njezinu trajnu pohranu i zaštitu te koji svim građanima Republike Hrvatske kao i međunarodnoj javnosti omogućuje pristup digitaliziranoj građi naše kulturne baštine.

„Iako je projekt službeno završen, misija sigurnoga prenošenja nacionalne kulturne baštine budućim generacijama i dalje ostaje izvorom naše predanosti, koja je, upravo zahvaljujući ovom projektu, postala još snažnija“, istaknula je ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu i pridonijeli uspostavi nove digitalne platforme eKultura.

Projekt e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine proveden je u suradnji s partnerima, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Hrvatskom radiotelevizijom, Hrvatskim državnim arhivom i Muzejom za umjetnost i obrt.

Projekt e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine sufinanciran je sredstvima iz Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Europskoga fonda za regionalni razvoj i nastao kao odgovor na Deklaraciju o suradnji na unaprjeđivanju digitalizacije kulturne baštine koju su potpisale sve zemlje članice 2019. godine u sklopu Europske godine kulturne baštine. Ukupna je vrijednost projekta 5.573.624,51 eura, a iznos sufinanciranja iznosi 4.672.175,17 eura.

Digitalizirano gradivo iz fondova Državnog arhiva u Dubrovniku na portalu eKultura možete pogledati na ovoj poveznici.

Skip to content