Odluka o poništenju javnog natječaja za prijem zaposlenika

Na temelju članka 12. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku (dalje: DADU) a u skladu s odredbama Pravilnika o radu DADU i Pravilnika o načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih mjesta DADU ravnateljica DADU donijela je

O D L U K U

o poništenju javnog natječaja za prijem zaposlenika

I.

Poništava se Javni natječaj za prijem zaposlenika , Klasa: 112-01/24-01/4, Urbroj: 450-10-24-5 od 15. ožujka 2024.g. . objavljen u Narodnim novinama  broj 33/2024 od 20. ožujka 2024., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Državnog arhiva u Dubrovniku za radno mjesto čistačica/spremačica (m/ž) , 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka biti će objavljena na web stranici Državnog arhiva u Dubrovniku.

                                                                                               Nikolina Pozniak, ravnateljica

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijem zaposlenika

Skip to content