OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Javni naručitelj: Državni arhiv u Dubrovniku, OIB: 01076882554.

Predmet jednostavne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je Usluga izrade Projekta sanacije i troškovnika s opisom radova za objekt palaču Sponza na adresi Sv. Dominika 1, Dubrovnik, zemljišnoknjižnih oznaka čest. zgr. 1854 i čest. zgr. 1855 z.k. ul. 1987, sve k.o. Dubrovnik.

Više o odabiru najpovoljnije ponude u PDF dokumentu:

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE.PDF

Skip to content