Obavijesna pomagala-1

Obavijesna pomagala

A. Uprava i javne službe

  B. Sudstvo

  C. Vojne jedinice, ustanove i organizacije

  D. Odgoj i obrazovanje

  E. Kultura, znanost i informiranje

  F. Zdravstvo i socijalne ustanove

  G. Gospodarstvo i bankarstvo

  H. Političke stranke, društveno-političke organizacije i sindikati

  I. Društva, udruge i udruženja

  J. Vjerske ustanove

  K. Vlastelinski, obiteljski i osobni arhivski fondovi

  L. Zbirke izvornog arhivskog gradiva

  M. Zbirke dopunskih preslika i kopija arhivskog gradiva

Skip to content