BULA PAPE BENEDIKTA VIII.

Papa Benedikt VIII. dodjeljuje nadbiskupski palij dubrovačkom (“epidauritanskom”) nadbiskupu Vitalu, utvrđujući njegovu jurisdikciju nad Zahumljem, Srbijom i Travunijom, te nad gradovima Kotorom, Barom i Ulcinjem.

“VIŠEGRADSKA POVELJA”

“Višegradska povelja”, ugovorna isprava ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika I., kojom utvrđuje vrhovnu vlast ugarsko-hrvatskih kraljeva nad Dubrovnikom kao gradom Dalmacije, uz uvijete koje je ugovorio s dubrovačkim poslanicima.

“PRIVILEGIUM NAVIGATIONIS AD PARTES ORIENTES” – DOZVOLA PLOVIDBE U ISTOČNE ZEMLJE

“Privilegium navigationis ad partes orientes” – dozvola plovidbe u istočne zemlje. Privilegij crkvenog koncila u Baselu kojim se dopušta Dubrovčanima slobodna plovidba i trgovanje sa svim zemljama Orijenta. Dopušteno im je prevoziti hodočasnike i robu u Svetu Zemlju, održavati veze s muslimanima, u njihovim zemljama podizati crkve i postavljati svoje konzule. Ovaj privilegij omogućio je […]

ISPRAVA ALFONSA V.

Isprava Alfonsa V., kralja Aragonije i obiju Sicilija, kojom uzima pod zaštitu dubrovačke trgovce, njihove brodove i trgovačku robu.

Skip to content