Ustroj Arhiva
 
 
 
Arhiv ima slijedeće ustrojbene jedinice:
  1. Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva od nacionalnog značaja - arhivski fondovi Dubrovačke Republike, francuske uprave i starijeg arhivskog gradiva Korčule do 1797.,

  2. Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva uprave od 1814. do 1945.,

  3. Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva uprave od 1945.,

  4. Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva pravosuđa, notarijata i odvjetništva,

  5. Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva osobnih i obiteljskih fondova i zbirki, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih i zdravstvenih ustanova, društvenih i političkih organizacija društava i udruženja,

  6. Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva gospodarskih, novčarskih i pomorskih fondova,

  7. Odjel za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva,

  8. Odjel za fotografiju, mikrografiju, reprografiju i digitalizaciju arhivskog gradiva, dokumentacijsko-informacijske poslove s knjižnicom,

  9. Laboratorij za konzervaciju i restauraciju arhivskog gradiva,

  10. Odjel za pravne, upravne, računovodstvene i opće poslove Arhiva.