Novosti
 
 
 
NATJEČAJ
23.06.2016.

Na temelju članka 22. i 25. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, članka 37. Zakona o ustanovama (N.N. 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008), članka 61. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (N.N. 105/1997, 64/2000 i 65/2009) i članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. 82/2008), a u skladu s odredbama Pravilnika o načinu rada, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Državnom arhivu u Dubrovniku i Pravilnika o radu Arhiva, Državni arhiv u Dubrovniku raspisuje

 

                        N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja