Novosti
 
 
 
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
19.5.2015.
Financijski plan Javne ustanove Državni arhiv u Dubrovniku za 2015. sastavni je dio proračuna Republike Hrvatske za 2015. Izrađen je u skladu s Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna koje je Ministarstvo financija donijelo sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12) te u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. (NN 148/14), uz obveznu primjenu Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10).