Novosti
 
 
 
ODLUKA O IMENOVANJU ETIČKOG POVJERENIKA
17.04.2015.
Temeljem članka 16. Etičkog kodeksa zaposlenika Državnog arhiva u Dubrovniku, a u skladu s člankom 25 statuta Državnog arhiva u Dubrovniku ravnatelj donosi, O D L U K U o imenovanju povjerenika za etiku u Državnom arhivu u Dubrovniku
Za povjerenicu za etiku u Državnom arhivu u Dubrovniku imenuje se Vesna Rimac, zaposlenica u Državnom arhivu u Dubrovniku, na radnom mjestu arhivist specijalist, u svojstvu voditeljice Odjela za zaštitu i obradu arhivskog gradiva gospodarskih, novčarskih i pomorskih fondova. Ova Odluka stupa na snagu 10. lipnja 2014. godine, a istim danom prestaju važiti utvrđenja iz Odluke od 10. prosinca 2013. godine, te se dosadašnji povjerenik za etiku u Državnom arhivu u Dubrovniku, Davor Spajić, razrješuje te dužnosti.