Novosti
 
 
 
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2014.G.
Temeljem članka 25. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, a u skladu sa čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/2007), te Zakonom o izmjenama zakona o javnoj nabavi (N.N. 125/08 i N.N. 143/13) ravnatelj Arhiva donosi PLAN JAVNE NABAVE /roba, radova i usluga/ za 2014. godinu.
DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU Svetog Dominika 1, 20 000 Dubrovnik www.dad.hr e-mail dad@dad.hr tel. 020/321 032 tel.fax 020/321 060 OIB 01076882554 MB 3303870 IBAN: HR0823600001101933418 Klasa: 612-06/01-13-174 Ur.broj: 2117-33-01-13-505 Dubrovnik, 30. prosinca 2013.g. Temeljem članka 25. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, a u skladu sa čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/2007), te Zakonom o izmjenama zakona o javnoj nabavi (N.N. 125/08 i N.N. 143/13) ravnatelj Arhiva donosi PLAN JAVNE NABAVE /roba, radova i usluga/ za 2014. godinu 1. Nabavka uredskog i sličnog materijala za tekući rad. Planirana vrijednost nabave je cca 50.000.00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 2. Nabavka sanitarnog i toaletnog materijala. Planirana vrijednost nabave je cca 40.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 3. Nabavka HTZ opreme i sličnih potrepština. Planirana vrijednost nabave je cca 10.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 4. Nabavka informatičke opreme (1 laptop, 2 kompjutora, ekran, printer i sl.). Planirana vrijednost nabave je cca 30.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 5. Informatička podrška, edukacija, održavanje sustava i sl. Planirana vrijednost nabave je cca 68.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 6. Atestiranje (pregled i ispitivanje) vanjske i unutarnje hidrantske mreže u ASC Korčula – Lastovo. Planirana vrijednost nabave je cca 2.700.00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 7. Atestiranje (pregled i ispitivanje) sustava za dojavu i gašenje požara u ASC Korčula – Lastovo. Planirana vrijednost nabave je cca 8.500,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 8. Atestiranje (pregled i ispitivanje) sustava dojave i gašenja požara u Državnom arhivu u Dubrovniku. Planirana vrijednost nabave je cca 19.500,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 9. Atestiranje sigurnosne panik rasvjete u Državnom arhivu u Dubrovniku. Planirana vrijednost nabave je cca 950,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 10. Servisiranje sustava vatrodojave i automatskog gašenja plinom FM-200 u Državnom arhivu u Dubrovniku. Planirana vrijednost nabave je cca 15.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 11. Servisiranje sustava vatrodojave i automatskog gašenja plinom u ASC Korčula – Lastovo. Planirana vrijednost nabave je cca 12.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 12. Poslovi ovlaštenika zaštite na radu. Planirana vrijednost nabave je cca 14.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 13. Nabavka i ugradnja sustava za video nadzor u Državnom arhiva u Dubrovniku. Planirana vrijednost nabave je cca 28.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 14. Sanacija žbuke u atriju palače Sponza. Planirana vrijednost nabave je cca 50.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 15. Uvezivanje tiskovina prema iskazanim potrebama. Planirana vrijednost nabave je cca 5.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 16. Nabavka repromaterijala za potrebe mikrofilmiranja, zaštitnog snimanja i dubliranja arhivskog gradiva. Planirana vrijednost nabave je cca 13.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 17. Nabavka arhivskih kutija ph 7 neutralne za potrebe sređivanja arhivskog gradiva. Planirana vrijednost nabave je cca 40.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. 18. Izrada novih prozora i popravak postojećih u palači Sponza. Planirana vrijednost nabave je cca 50.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV. Sve naprijed navedene javne nabave obavit će se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/2007, te Zakona o izmjenama i dopunama o javnoj nabavi N.N. 125/08 i N.N. 143/13). Sredstva za javne nabave sadržane u ovom Planu javne nabave osiguravaju se iz sredstava Državnog proračuna, u pravilu putem Ministarstva kulture, iz sredstava jedinica lokalne i područne samouprave, sponzora kao i sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću. Eventualne dopune i izmjene ovog Plana javne nabave, ukoliko bude potrebno, izvršit će se njegovim izmjenama i dopunama. RAVNATELJ Frane Čizmić Dostaviti: - ravnatelj - opći upravni odjel Arhiva - računovodstvo - pismohrana, ovdje