Novosti
 
 
 
ODLUKA O IMENOVANJU ETIČKOG POVJERENIKA
Temeljem članka 16. Etičkog kodeksa zaposlenika Državnog arhiva u Dubrovniku, a u skladu s člankom 25 statuta Državnog arhiva u Dubrovniku ravnatelj donosi, O D L U K U o imenovanju povjerenika za etiku u Državnom arhivu u Dubrovniku.
Za povjerenika za etiku imenuje se: - Davor Spajić, zaposlenik u Državnom arhivu u Dubrovniku na radnom mjestu arhivist specijalist, u svojstvu voditelja Odjela za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva izvan Arhiva, tel. 020/321-032, mob. 098427-345, e-mail davor.spajic@dad.hr - Odluka stupa na snagu dana 11. prosinca 2013.g. - Odluka će biti istaknuta na web stranici i oglasnoj ploči Arhiva.