Novosti
 
 
 
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013.G.
16.01.2013.
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/2007) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 125/08), a u skladu sa Statutom Državnog arhiva u Dubrovniku ravnatelj Arhiva donosi plan nabave roba, radova i usluga za 2013. god.
DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU   Svetog Dominika 1,
                            tel. 020/ 321 032,   tel.fax 020/ 321 060
 
Klasa: 612-06/01-12-146
Ur.broj: 2117-33-01-12-430
 
Dubrovnik, 17. prosinca 2012.g.
 
 
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/2007) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 125/08), a u skladu sa Statutom Državnog arhiva u Dubrovniku ravnatelj Arhiva donosi
 
PLAN NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013.G.
 
1. Nabavka uredskog i sličnog materijala za tekući rad. Planirana vrijednost nabave je cca 50.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
2. Nabavka sanitarnog i toaletnog materijala. Planirana vrijednost nabave je cca 40.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
3. Nabavka informatičke oprema (1 laptop, 2 kompjutora). Planirana vrijednost nabave je 25.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
4. Nabavka HTZ opreme i sličnih potrepština. Planirana vrijednost nabave je 10.000,00 kuna, a u navedenu cijenu nije uključen PDV.
 
5. Informatička podrška, edukacija, održavanje sustava. Planirana vrijednost nabave je 68.000,00 kn, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
6. Instaliranje i ažuriranje računovodstvenog programa, pomoć u vođenju računovodstva, edukacija i sl. Planirana vrijednost nabave je 30.000,00 kn, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
7. Servisiranje sustava vatrodojave i gašenja plinom FM-200. Planirana vrijednost nabave je 30.000,00 kn, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
8. Atest i generalni servis sustava vatrodojave i gašenja plinom FM-200 i atest elektroinstalacija. Planirana vrijednost nabave je 68.000,00 kn, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
9. Poslovi ovlaštenika zaštite na radu. Planirana vrijednost nabave je 10.000,00 kn, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
   
10. Priprema za preseljenje  arhivskih fondova i zbirki iz Palače Sponza (sjedište Državnog arhiva u Dubrovniku) u novi arhiv u Gružu.. Ovo se odnosi na nabavku arhivskih kutija. Planirana vrijednost nabave je cca 69.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
11. Radovi na servisiranju klimatizacijskog sustava i odnošenja štetnih tvari. Planirana vrijednost nabave je 12.000,00 kn, a u navedeni iznos nije uključeno PDV.
 
12. Uvezivanje tiskovina („Slobodna Dalmacija“ 2001-2006). Planirana vrijednost nabave je 25.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
13. Izrada novih prozora i popravak postojećih, te sanacija ostale stolarije u palači Sponza. Planirana vrijednost nabave je 50.000,00 kuna, a u navedeni iznos nije uključen PDV.
 
14.  Sanacija žbuke u atriju palače Sponza. Planirana vrijednost nabave je 45.000,00 kuna, a u navedenu cijenu nije uključen PDV.
 
15. Popravak klimatizacijskog sustava. Planirana vrijednost nabave je 15.000,00 kuna, a u navedenu cijenu nije uključen PDV.
 
 
Sve naprijed navedene javne nabave obavit će se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 110/2007). Nabave do 70.000,00 kn za robe, 300.000,00 kn za usluge i 500.000,00 kn za radove, obavit će se u pravilu izravnom pogodbom, uz uvažavanje relevantnih čimbenika prilikom odabira ponuditelja kao što su cijena i kvaliteta robe, te dosadašnja iskustva s potencijalnim dobavljačima, odnosno izvođačima.
Sredstva za sve javne nabave sadržane u ovom Planu nabave osigurana su iz sredstava Državnog proračuna u pravilu putem Ministarstva kulture, iz sredstava jedinica lokalne samouprave, sponzora, te sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću.
Eventualne dopune ovog Plana nabave ukoliko bude potrebno, izvršit će se rebalansom Plana nabave za 2013.g.
 
 
 
                                                                                              Ravnatelj
                                                                                              Ivan Venier