Nadzor registraturnog gradiva izvan arhiva
 
 
 
Arhiv i danas redovito nadzire, čuva, skrbi, evidentira i brine o zaštiti arhivskog i registaturnog gradiva kod stvaratelja i imatelja.

Kada se ispune zakonski i realni uvjeti to se gradivo preuzima u Državni arhiv u Dubrovniku. Obavlja se i redovita edukacija djelatnika koji rade u pismohranama, a u prethodnom razoblju organizirani su i tečajevi i ispiti.

Ova nastojanja će se nastaviti i u narednom razdoblju, a sve u cilju što kvalitetnije sačuvanosti arhivskoga gradiva. Time se omogućava sadašnjim i budućim znanstvenicima uspješniji rad, a strankama brže rješavanje njihovih zahtjeva.